Stilling ledig.

Absolutt Rent AS er en bedrift som tilbyr renholdstjenester i Oslo-området med fokus på trappevask i borettslag. Vi verdsetter våre medarbeidere høyt, tilbyr gode arbeidsforhold og gir gode betingelser. Vi forventer høy kvalitet på utført arbeid. Vi gir opplæring i arbeidet som utføres. Fra tid til annen har vi behov for nye medarbeidere. På denne siden kan du sende inn åpen søknad, dersom du mener at du har kvalifikasjoner som vår bedrift er tjent med. På denne siden vil du også finne informasjon om stillinger og ansettelser som vi utlyser i media.

Vi ekspanderer og trenger dyktig kollega til følgende posisjon:

-Teamleder innenfor trappevask.

 • Send inn søknad gjennom skjemaet under.
 • Sjekk denne siden for jevne mellomrom for å se om stillingen er besatt eller for andre ledige stillinger.

Vil du bli vår nye teamleder innenfor trappevask?

Vi søker en teamleder/renholdsleder som vil fungere som dagligleders høyre hånd.

Stillingsstørrelsen vil være mellom 60-80 prosent med mulighet for mer og består av delvis ledelse og delvis utførende renhold/trappevask.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Du er flink til å få fram det beste i folk ved å motivere og engasjere.
 • Du er en positiv og serviceinnstilt person som brenner for renholdsyrket.
 • Lang erfaring innen renhold, med vekt på trappevask.
 • Førerkort klasse B og bil
 • Har noe leder- eller veiledningserfaring

Arbeidsoppgaver:

 • Opplæring av (ny)ansatte
 • Følge opp renholderne og kvalitetskontrollere
 • Utføre daglig trappevask (egne faste kunder)
 • Rapportering av tidsforbruk på nye oppdrag
 • Planlegge og gjennomføre temporære oppdrag sammen med ansatte som f.eks. vindusvask, boning med mer.

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig
 • Pålitelig
 • Effektiv og strukturert
 • Rask og punktlig
 • Imøtekommende og ansvarsbevisst
 • Har øye for detaljer
 • God fysisk form (da det er trappevask vi utfører)
 • Gode engelskkunnskaper skriftlig som muntlig.

Vi ser frem til å begynne et godt samarbeid med DEG!

Want to become our new team leader within stair cleaning?

We are looking for a team leader/cleaning manager who will act as the general manager’s right hand.

The percentage of employment will be between 60-80 percent with the possibility of more.

The position consists of partial management and partially cleaning / stair cleaning.

Wanted qualifications:

 • You are good at bringing out the best in people by motivating and engaging.
 • You are a positive and service minded person who is passionate about cleaning.
 • Long experience in cleaning, with emphasis on stair washing.
 • Class B driver’s license and car
 • Have some management or guidance experience

Work tasks:

 • Training of (new) employees
 • Follow up the cleaners and quality control.
 • Perform daily stair stair (you will get your own regular customers)
 • Reporting time spent on new assignments
 • Plan and execute temporary assignments with employees such as window cleaning, waxing and more.

Personal characteristics:

 • Independent
 • Reliable
 • Effective and structured
 • Quick and punctual
 • Attentive and responsible
 • Have an eye for details
 • Good physical shape (since it is stair cleaning we do)
 • Speak and write good english

We look forward to starting a good collaboration with YOU!

SØKNAD

Stilling

Søker

Skriv gjerne utfyllende søknad i vedlegget.

Rene trapper og trappevask

Rene trapper øker trivselen blant beboerne!